You are here

Pin Code Shimla

Pin Code Shimla[edit]

Here is the list of all Pin Codes of Shimla as per areas and places which comes under every post office. PinCodes of Shimla starts from 171 and the main Shimla Head Office has zip code of 171001. Here is the full list of all codes -

171001 Shimla H O 171001 Busstand 171001 Cpri 171001 Lower Bazar 171001 Shimla Gpo 171001 Shimla High Court 171002 H P Sectt 171002 Simla East 171002 Hp.sectt. 171002 Khalini 171002 Shimla East 171003 A G P O Shimla 171003 Command H Q 171003 Command Hq 171003 Simla Sectt 171003 Agpo 171003 Ahq 171003 Bhont 171003 Kaithu 171004 Chaura Maidan Simla 171004 Nabha Estate 171004 Ambedkarchowk 171005 Botleauganj 171005 Summer Hill 171005 Boileauganj 171005 Chaili 171005 Summerhill 171006 Sanjauli 171006 Kamlanagar 171006 Malyana 171006 Poabo 171007 Mashobra 171007 Baldeyan 171007 Dewla 171007 Durgapur 171007 Ghaini 171007 Khatnol 171007 Kiarkoti 171007 Pahal 171007 Thailla 171008 Jutogh 171009 Kasumpti 171009 Beolia 171009 New Shimla 171009 Rajhana 171010 Tara Devi 171011 Totu 171011 Badehari 171011 Bychari 171011 Chanog 171011 Devnagar 171011 Ghana-hatti 171011 Jathia Devi 171011 Jubbarhatti 171011 Nehra 171011 Panesh 171011 Rampur Keonthal 171011 Rauri 171011 Shakarah 171012 Dhalli Simla 171012 Chharabra 171012 Darbhog 171012 Dhalli 171012 Koti 171012 Maloothi 171012 Mundghat 171012 Satlai 171013 Jubbar Hatti 171014 Syri 171016 Munda 171017 Guma 171018 Basanatpur 171018 Bharara 171018 Gumma 171018 Kadarghat 171018 Kariali 171018 Majhiwar 171019 Kufri 171019 Dharogra 171019 Gadheri 171019 Jalog 171019 Kangal 171019 Ogli 171019 Pandoa 171020 Madabag 171101 Ghana Ki Hatti 171102 Daria 171103 Dhami 171103 Chalahal 171103 Chanawag 171103 Jabri 171103 Kalihatti 171103 Kohbag 171103 Okharoo 171103 Thachi 171103 Toon 171108 Basantpur 171201 Theog 171201 Barog 171201 Bharana 171201 Bhogra 171201 Chikar 171201 Dharampur Madhan 171201 Jais 171201 Kiartoonal 171201 Sariun 171201 Sarog 171202 Kot Khai 171202 Baghar 171202 Bakhol 171202 Chalnair 171202 Darkoti 171202 Devgarh 171202 Garog 171202 Himri 171202 Kokunala 171202 Kotkhai 171202 Mahasu 171202 Nagan 171202 Purag 171202 Quinal 171202 Rawlakiar 171202 Tharola 171203 Tikkar 171203 Dharara 171203 Ghasani 171203 Kadiwan 171203 Pujarli No- 171203 Samara 171203 Sharontha 171204 Kiari 171204 Deori Khaneti 171204 Galeha 171204 Kiarvi 171204 Panog 171205 Jubbal 171205 Kayana 171205 Praunthi 171205 Pujarli No- 171205 Shailapani 171205 Sheel 171206 Hatkoti 171206 Anti 171206 Barthata 171206 Dhadighunsa 171206 Dhadirawat 171206 Jharag 171206 Kathasu 171206 Nandpur 171206 Pandranu 171206 Solang 171207 Rohru 171207 Bachhunchh 171207 Gawas 171207 Jagothi 171207 Kaloti 171207 Kansakoti 171207 Karasa 171207 Kui 171207 Kuthara 171207 Lower Koti 171207 Pujarli No. 171207 Samoli 171207 Seema 171208 Chirgaon 171208 Chilala 171208 Gaonsari 171208 Kanthli 171208 Khabal 171208 Khashdhar 171208 Larot 171208 Masli 171208 Pekha 171208 Sindhasli 171208 Tangnu 171208 Tikkari 171209 Fagu 171209 Dhamandari 171209 Dharech 171209 Majhar 171209 Satog 171209 Tiyali 171210 Nerwa 171210 Bharanu 171210 Bijmal 171210 Bour 171210 Chanana Dhar 171210 Deiya 171210 Eera 171210 Giahan 171210 Jublee 171210 Kedi 171210 Kiarla 171210 Madhana 171210 Malat 171210 Pawan 171210 Ruslah 171210 Thangad 171210 Tharoach 171210 Tikkri Neol 171211 Chopal 171211 Dewat 171211 Dhawas 171211 Jhiknipul 171211 Khagna 171211 Makrog 171211 Marog 171211 Matal 171211 Nakorapul 171211 Pauria 171211 Sarain 171212 Matiana 171212 Kandroo 171212 Kelvi 171212 Kotighat 171212 Mahog 171212 Nagjubber 171212 Shari 171213 Narkanda 171213 Bhalawag 171213 Halanidhar 171213 Kanahar 171213 Kandyali 171213 Kharahan 171213 Khunni 171213 Kiara 171213 Madhawani 171213 Oddi 171213 Shilaru 171214 Dehabalson 171214 Devidhar 171214 Jangla 171214 Ranol 171214 Thana 171214 Todsa 171215 Rohni 171215 Mandhole 171216 Shilaroo 171216 Bholad 171216 Giltari 171216 Jhagtan 171216 Jhalta 171216 Tooran 171217 Sandhu 171217 Bhalu 171217 Charoli 171217 Jokhar 171217 Kanda Banah 171217 Kulag 171217 Kupvi 171217 Majholi 171218 Deori 171219 Cheog 171219 Salana 171220 Bagri 171220 Chanair 171220 Chhaila 171220 Deothibalson 171220 Ghoond 171220 Kalind 171220 Kiar 171220 Mahori 171220 Parala 171221 Dodra 171221 Jakha 171221 Kawar 171222 Lafughati 171223 Arhal 171224 Summer Kot 171224 Sungri 171225 Baghi 171225 Kalbog 171225 Khadrala 171225 Khangteri 171225 Ratnari 171226 Balag 171226 Basadhar 171226 Mundu 171226 Pulbahal 171226 Sari 171301 Chaba 171301 Juni 171301 Rewag 171301 Sunni Bhajji 171302 Tatta Pani 171303 Churag 171304 Karsog 171305 Chaila 171306 Pangna 172001 Bushahr H O 172001 Barach 172001 Dansa 172001 Duttnagar 172001 Khamadi 172001 Khaneri 172001 Kungal Balti 172001 Lailon 172001 Naula 172001 Nirth 172001 Padam Nagar (ndso) 172001 Rampur Bushahr 172001 Shingla 172001 Sholi 172001 Surad 172001 Thaili Chakti 172002 Gaura 172021 Danawali 172022 Bharawali 172022 Darkali 172022 Dawara 172022 Deothi 172022 Kareri 172022 Kashapat 172022 Munish Bhali 172022 Narain 172022 Taklech 172024 Chikul 172024 Galani 172024 Janjheli 172027 Baragaon 172027 Shiwan 172027 Teshan 172028 Delath 172029 Jar 172029 Kumarsain 172029 Pharal 172029 Sharambal Camp 172030 Bhutti 172030 Kirti 172030 Shamathla 172030 Thanedhar 172030 Virgarh 172031 Batari 172031 Jarol 172101 Ganvi 172101 Jaghori 172101 Kayab 172101 Koot 172101 Labana 172101 Phancha 172102 Dofda 172102 Kinnu 172102 Majauli 172102 Mashnoo 172102 Shahdhar 172201 Jhakri 172201 Kartot 172201 Sarpara 172201 Sugha 173219 Anandpur 173219 Dhari 173219 Shoghi

Add new comment