You are here

R. G. Kar Medical College & Hospital

R. G. Kar Medical College & Hospital

Address: Shop #Nil
RG Kar Road, 1 Khudiram Bose Sarani
Shyam Bazar
Kolkata - 700004
Phone: 033-25557676, 25558838